Pathologie onderzoek

Wat is pathologie onderzoek?
Om een ziekte te kunnen vaststellen kan uw (huis)arts weefsel, cellen of lichaamsvocht laten onderzoeken door een patholoog. Met pathologie onderzoek kunnen ook de oorzaken en mechanismen van het ontstaan van een ziekte in beeld worden gebracht.
De patholoog onderzoekt uw lichaamsmateriaal zowel met het blote oog, als met een microscoop. Zo worden bijvoorbeeld ook kankercellen onderzocht. Wanneer de diagnose is vastgesteld, kan uw behandelend arts de juiste behandelprocedure toepassen.

Onderzoeksmateriaal van de patholoog
Het lichaamsmateriaal dat wordt onderzocht bij pathologie onderzoek varieert van kleine stukjes weefsel, zoals huid-, darm- of longbiopten of zelfs losse cellen. De manier waarop lichaamsmateriaal wordt afgenomen is afhankelijk van het soort materiaal dat nodig is en van welk lichaamsdeel het moet worden afgenomen. Celmateriaal wordt bijvoorbeeld door uw arts verkregen via een uitstrijkje van de baarmoedermond. Uit vergrote lymfklieren of gezwellen van de borst kan celmateriaal worden afgenomen met een dunne, holle naald (punctie).

Uw onderzoek
Om een juiste diagnose te kunnen stellen kan uw (huis)arts pathologie onderzoek bij ons aanvragen. In de meeste gevallen zorgt uw arts voor de afname van een stukje huid, weefsel, cellen of ander lichaamsmateriaal, en stuurt dit aan ons toe. Na het afronden van het onderzoek stuurt de patholoog de uitslag naar uw arts. Uw arts bespreekt met u de diagnose en start zo nodig direct met u de juiste behandeling.

Bekijk de folder van Stichting Palga voor meer informatie over pathologie onderzoek.