Bloedafname

Bloedafname en inleveren lichaamsmaterialen
Uw verwijzer heeft u naar SCAL Medische Diagnostiek doorverwezen om bloed te laten prikken of om uw urine of ander lichaamsmateriaal te laten onderzoeken. 
 
Voorbereiding
 
Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter op de priklocatie verschijnt.  In dat geval dient u voorafgaand aan het onderzoek minimaal 10 uur te hebben gevast. Dat wil zeggen:
  • Niet eten of drinken (water, thee of koffie - mits zonder melk en suiker-  mogen wel) 
  • Geen kauwgum of snoep gebruiken
Uw arts adviseert u over uw medicijngebruik. Indien u medicijnen moet innemen mag u dit met een beetje water doen, ook als u nuchter moet zijn. Heeft u nog vragen hierover, raadpleegt u dan uw arts. 
 
Voor het inleveren van urine of ontlasting kunt u bij uw verwijzer of bij SCAL Medische Diagnostiek speciaal daarvoor bestemde potjes meekrijgen.
 
Praktische informatie
 
U kunt uw bloed laten prikken en uw urine, ontlasting en ander lichaamsmateriaal afgeven op een van de SCAL-locaties bij u in de buurt. Uw verwijzer geeft u hiervoor een aanvraagformulier mee. Dit formulier dient u, samen met een legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs, mee te nemen naar de SCAL-locatie. Voor bloedafname en afgifte van materialen kunt u op alle SCAL-locaties zonder afspraak terecht.
 
Indien u niet in staat bent naar een van onze locaties te komen, dan zal de (huis)arts een huisbezoek voor u aanvragen. Een van de doktersassistentes van SCAL Medische Diagnostiek komt dan bij u thuis langs om bloed bij u af te nemen.
 
N.B. U bent wettelijk verplicht uzelf te kunnen identificeren wanneer u medische zorg ontvangt. Vergeet daarom niet uw identiteitsbewijs mee te nemen bij uw bezoek aan een SCAL-locatie.